Privacy beleid Eureka Fysiotherapie

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangaande patiënten

Door ons verzamelde informatie

Om u te kunnen behandelen is het noodzakelijk informatie van u vragen.
Deze informatie betreft in ieder geval:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht (m/v)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Zorgverzekeringsnummer
 • Emailadres (indien aanwezig)
 • Telefoonnummer(s)
 • BSN (Burger Service Nummer)

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

 • Wij gebruiken deze informatie:
  • om u als patiënt te registreren,
  • om te kunnen verifiëren wie u bent
  • om te kunnen declareren naar de zorgverzekeraar.
  • om te kunnen communiceren met externe partijen, zoals uw behandelend arts, bedrijfsarts, UWV- arts , zorgverzekeraar of op verzoek van een rechtsbijstandsverzekering. Informatie aan een externe partij is alleen en uitsluitend mogelijk wanneer u vooraf toestemming hiervoor heeft gegeven. Deze gegevens worden via een beveiligde digitale weg (zorgmail, zie onder ‘beveiliging van uw gegevens’) of via brief verstuurd worden.
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden opgeslagen in uw patiëntendossier. Wij hebben de wettelijke plicht om een medisch dossier bij te houden. Deze informatie zal door ons als ‘vertrouwelijk’ behandeld worden en zal niet worden gedeeld met derden zonder uw toestemming.
  De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) voorziet in het bijhouden van gegevens. In deze wet is het medisch beroepsgeheim vastgelegd.
 • Het gebruik van het Burger Service Nummer is voor Eureka Fysiotherapie toegestaan en verplicht op grond van de wet.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van de persoonsgegevens is 15 jaar.

Inzage patiëntendossier

U heeft het recht de gegevens in uw behandeldossier in te zien en op te vragen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Tevens heeft u recht op vergetelheid, recht op beperking van verwerking, recht op kennisgevingsplicht, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar.

Beveiliging van uw gegevens

Het door ons gebruikte digitale systeem is met daartoe ontwikkelde certificaten naar redelijkheid beveiligd tegen alle vormen van hacken, misbruik of ongewenst wijzigen van de daarop aanwezige informatie, die onder onze verantwoordelijkheid valt. Alle persoonlijke gegevens zijn daarnaast met wachtwoorden beveiligd. Alle gegevens kunnen op aanvraag door de patiënt geraadpleegd worden.

 • Eureka Fysiotherapie maakt gebruik van een professionele softwareleverancier: Intramed.
 • De door Eureka Fysiotherapie opgeslagen persoonsgegevens bevinden zich uitsluitend op een speciaal beveiligde server, welke voorzien zijn van de vereiste SSL-certificering. Het bedrijf dat wij voor beveiliging hebben gecontracteerd heet: Rono-IT Online Diensten.

Beveiligde systeemcertificaten waar Eureka Fysiotherapie gebruik van maakt zijn:

 • Vecozo: Vecozo geeft digitale certificaten uit aan zorgverleners met wie de zorgverzekeraar een contract tot uitwisseling van persoonsgegevens hebben gesloten. Dit is noodzakelijk om de verzekeringsgegevens en het verzekeringsrecht (biedt uw verzekering recht op vergoeding voor de behandeling) te kunnen controleren en om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Zorgmail: wij hebben met deze organisatie een contract om middels een beveiligde internetverbinding verslaglegging naar artsen te kunnen doen.
 • SBV-Z: Sector Berichten Voorziening in de Zorg. Overheidsorganisatie die toeziet op Burger Service Nummer en persoonsgegevens.
 • Qualiview: de Fysio Prestatie Monitor. Het systeem waarbij u gevraagd wordt, na toestemming vooraf, mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek.
 • KIB: Kwaliteit in Beweging: het plan van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), om mee te kunnen werken aan kwaliteitsonderzoek. Hiervoor is vooraf toestemming vereist van de patiënt. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Klachtenregeling

Wanneer u met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens een klacht heeft kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uw instemming

Door bij ons in behandeling te gaan stemt u in met de Algemene Voorwaarden, zoals deze bij aanmelding aan u voorgelegd zijn.
U kunt deze te allen tijde inzien op de volgende websitepagina: www.eurekafysio.nl.

Dit privacy beleid is afgestemd op de wet- en regelgeving, zoals deze met ingang van 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is.

Als wij ons privacy-beleid zouden wijzigen, dan zullen we deze eventuele wijziging op de website publiceren, zodat u altijd weet hoe wij met uw gegevens zullen omgaan. Mocht u verdere vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Samenvattend

Wij verbinden ons tot zorgvuldig en verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, uitsluitend
- op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze
- met respect voor de individuele rechten op privacy.

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen in ons!

 

Eureka Fysiotherapie
13 mei 2018